Disclaimer

DISCLAIMER

Familie Stolp heeft uiterste zorg betracht bij de samenstelling en redactie van de inhoud van deze website.
Desondanks kan het voorkomen dat de informatie niet juist of onvolledig is.

Familie Stolp alsmede de aan haar gelieerde personen aanvaarden geen enkele ansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade als gevolg van eventuele onjuistheden, direct dan wel indirect ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site.
Tevens behoudt Familie Stolp zich het recht voor de informatie en deze mededeling op enig moment te wijzigen, uit te breiden en/of te beperken.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Familie Stolp dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site.
Familie Stolp geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van Familie Stolp danwel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiƫren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Familie Stolp.